Szolgáltatások

 1. Székhely szolgáltatás
 2. Cégalapítás
 3. Cégmódosítás (adás-vétel is)
 4. Törzstőke emelés
 5. Kézbesítési megbízott
 6. Jogi tanácsadás
 7. Illeték, közzétételi díj befizetése 
 8. Könyvelés
 9. Bélyegző készítése

1.    Székhely szolgáltatás

A székhelyszerződést
Kft., Bt., Zrt., egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány
részére tudom megkötni.

FONTOS tudni, hogy havonta legalább egyszer köteles megjelenni az ügyvezetőnek / meghatalmazottnak (meghatalmazással) irodámban cége leveleiért, valamint ha lejárt a székhelyszerződése, hosszabbításáért. Két hét türelmi időt adok a hosszabbításhoz. Ha nem hosszabbítja meg székhelyszerződését, úgy megteszem a kijelentést a cégbíróság felé. Nem szeretnék cégeket felhalmozni!

A székhelyszerződést a társaság ügyvezetőjével kötöm meg. Abban az esetben, ha ügyvezetőváltás történik, vagy még csak most alapítja cégét, nem probléma, hogy „még csak” most lesz bejegyeztetve. Szükséges hozzá
– magyar állampolgárnál a személyi igazolvány és lakcímkártya. Ha lejárt a személyi igazolványa, akkor a jogosítvány is megfelelő.
– külföldi állampolgárnál útlevél, esetleg személyi igazolvány (pl. szlovák állampolgár).

mind magyar, mind külföldi ügyvezetőnél szükséges:

– létesítő okirat (alapító okirat, vagy társasági szerződés)
– aláírás minta
– telefonszám, e-mail cím (a kapcsolattartás végett)

Abban az esetben, ha cégének alapítását (vagy módosítását) nem én intézem, úgy a székhelyszerződéshez adom a hozzájáruló nyilatkozatot (ügyvédje ezt nyújtja be az adott cégbíróságra).
A székhelyszerződést 15 perc alatt megkötjük, nem szükséges napokkal előtte bejelentkezni, munkaidőben bármikor befáradhat irodámba. Amennyiben Önnek kényelmesebb, úgy az e-mail címemre elküldheti a személyes adatokat és előkészítem aláírásra a szerződést, így még több időt takarít meg.

Amit nyújtok a székhelyszerződés keretein belül:

 • Cégtábla elkészítése és kihelyezése.
 • Levelek, küldemények (tértivevényes, ajánlott is) átvétele, azok megőrzése. Akár postára is adom utánvéttel, ha nem tud bejönni érte.
 • Minden levélről e-mailben értesítem, kérésre bescanelem.
 • Segítségnyújtás a Kockerd kérdőív kitöltéséhez.
 • Hozzájáruló nyilatkozat adása.
 • Adatait bizalmasan kezelem, senkinek nem adok ki információt telefonon. Személyesen csak a hivatalos szerveknek. Telefonon nekik sem!
 • Amennyiben cégének képviselőjét NAV-os ellenőrzésre hívják székhelyére, helyet, időt, számítógépet biztosítok az ellenőrzés lefolytatására.

Hosszabbítás:
Amint lejárt a székhelyszerződése, úgy természetesen folytatólagosan meg tudja hosszabbítani.

2. Cégalapítás

A céganyagot előre elkészítem, amint személyesen, e-mailen, vagy telefonon megbeszéltük.

Szükséges hozzá: leendő tulajdonos(ok), ügyvezető(k) magyar állampolgár(ok) esetén a személyi, lakcím- és adókártyája (amennyiben nincs meg az adókártya, úgy bármelyik adóhivatalban kiállítják róla az igazolást 10 perc alatt, az is elegendő). Ha lejárt a személyi igazolványa, akkor jó a jogosítvány is. Külföldi állampolgárnál útlevél, esetleg személyi igazolvány (pl. szlovák állampolgár).
Ezen kívül cégnév (leellenőrzöm, hogy megfelel-e a kitételeknek), tevékenységi kör (azaz mivel is foglalkozik majd a társaság), törzstőke összege (min. 3 millió forint), e-mail cím, telefonszám.

Ha cégében egy külföldi társaság a tulajdonos, úgy a külföldi cégről 30 napnál nem régebbi hiteles, magyarra fordított cégkivonat szükséges.

A részleteket telefonon, e-mailben, vagy személyesen megbeszéljük.

Amennyiben én adom a székhelyet a cég megalapításához, úgy a hozzájáruló nyilatkozatot is én küldöm be a cégbíróságra. Ha nem, akkor egy bérleti szerződés, szívességi nyilatkozat (ebben segítek) szükséges a székhely igazolásához.

3. Cégmódosítás

A céganyagot előre elkészítem, amint személyesen, e-mailen, vagy telefonon megbeszéltük.

Szükséges hozzá: a társaságban résztvevő tulajdonos(ok)/ügyvezető(k) magyar állampolgár(ok) esetén a személyi, lakcím- és adókártyája (amennyiben nincs meg az adókártya, úgy bármelyik adóhivatalban kiállítják róla az igazolást 10 perc alatt, az is elegendő). Ha lejárt a személyi igazolványa, akkor jó a jogosítvány is. Külföldi állampolgárnál útlevél, esetleg személyi igazolvány (pl. szlovák állampolgár)

Ha cégében egy külföldi társaság a tulajdonos, úgy a külföldi cégről 30 napnál nem régebbi hiteles, magyarra fordított cégkivonat szükséges.

Tekintettel arra, hogy egy cégmódosítás sok apró részletből (is) állhat, így ezen részleteket személyesen, e-mailen, vagy telefonon egyeztetjük.

4. Törzstőke emelés

Úgy gondolja, hogy cégében módosításként csak a törzstőkét emeli meg, azt illetékmentesen teheti meg. A cégébe készpénzt, vagy apportot is betehet (pl. ingatlan, gépjármű, szellemi tulajdon, pl. web-lap).

Szükséges hozzá: a társaságban résztvevő tulajdonos(ok)/ügyvezető(k) magyar állampolgár(ok) esetén a személyi, lakcím- és adókártyája (amennyiben nincs meg az adókártya, úgy bármelyik adóhivatalban kiállítják róla az igazolást 10 perc alatt, az is elegendő). Ha lejárt a személyi igazolványa, akkor jó a jogosítvány is. Külföldi állampolgárnál útlevél, esetleg személyi igazolvány (pl. szlovák állampolgár).

5. Kézbesítési megbízott

Cégalapításnál, vagy cégmódosításnál (pl. üzletrész adásvétel), ha külföldi tulajdonos / ügyvezető lesz a társaságban és nincs magyar lakcíme, úgy kézbesítési megbízottra van szüksége. Csak olyan személy, vagy társaság lehet, aki nem szerepel adott társaságban, és magyar lakcímmel rendelkezik. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.
Ha lejárt a 6 havi, 12 havi, vagy 24 havi megbízatás, természetesen meghosszabbíthatja.

6. Jogi tanácsadás

Ügyvédem szívesen segít cége alapításával, működésével, jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével (felszámolásával, végelszámolásával) kapcsolatban,  akár „bármilyen” ügyben, mely jogi hátteret kíván. Természetesen előre egyeztetés szükséges hozzá, mielőtt megbízás jönne létre Ön és ügyvédem között.

7. Illeték, közzétételi díj befizetése

Minden cégalapításnak, cégmódosításnak illetékbefizetési kötelezettsége van. Alapításnál az illetékfizetést eltörölték, módosításnál 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzétételi díj. Ha nincs bankszámlája, nem tudja semmiféleképpen megoldani az utalást, úgy szívesen megoldom ezt Ön helyett 1000 Ft többletköltséggel aláírástól számított 24 órán belül.

8. Könyvelés

Társasága könyvelésében is segítséget tudok nyújtani két profi könyvelőirodával. A feltételeket, árakat az adott könyvelővel lehet megbeszélni, hiszen minden cégnek más a forgalma, működése, mely befolyásolhatja az árakat, de bízom benne nem fog elégedetlenül távozni.

9. Bélyegző készítés

Társaságának szüksége van bélyegzőre, úgy ennek elkészíttetését is szívesen vállalom.